Programa d’ajuts a les energies renovables (RD 477/2021) i altra informació d’interès

 En Uncategorized

Des de l’àrea de Cooperació i Transició Energètica de l’Associació Leader Ponent, ens fen arribar la següent informació d’interès:

Properament s’obrirà una convocatòria per rebre ajuts en l’autoconsum (fotovoltaica i eòlica), emmagatzematge i energies renovables tèrmiques (solar tèrmica, biomassa, aerotèrmia,…). Consultar la convocatòria aquí.
Dividim aquesta informació en tres apartats segons el tipus de beneficiaris:
  1. Administracions públiques i tercer sector
  1. Residencial
  1. Empreses del sector productiu i serveis
A la part final també trobareu:
  1. Una pauta d’actuació si esteu interessats/des en concórrer als ajuts.
  1. Informació rellevant per tots les persones sòcies de la cooperativa Som Energia
  1. Administracions públiques i tercer sector
Es poden concórrer a ajuts per a instal·lacions d’autoconsum (fotovoltaica o eòlica) i incorporació de bateries d’emmagatzematge en instal·lacions ja existents.
La subvenció és per kW o kWh instal·lat, que en línies generals és de més del 50% del pressupost. Podent ser, en algunes situacions, de més del 70%
Els ajuts poden incloure: L’eliminació de l’amiant en cobertes i la instal·lació de marquesines per fotovoltaica.
  1. Residencial
Igual que en l’apartat anterior, es poden concórrer a ajuts per a instal·lacions d’autoconsum (fotovoltaica o eòlica) i incorporació de bateries d’emmagatzematge en instal·lacions ja existents. En línies generals, es subvencionarà més del 30% de la instal·lació.
Addicionalment, es pot demanar ajuts per instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (Solar tèrmica, biomassa, geotèrmia, hidrotèrmia, aerotèrmia). L’ajut també pot integrar la incorporació de terra radiant, radiadors de baixa temperatura o ventiloconvectors. També el desmantellament d’instal·lacions existents.
  1. Empreses del sector productiu i serveis
Es poden concórrer a ajuts per la instal·lacions d’autoconsum (fotovoltaica o eòlica) i incorporació de bateries d’emmagatzematge en instal·lacions ja existents.
El percentatge subvencionable depèn de varis factors (tipus de tecnologia, dimensió de l’empresa, dimensió de la instal·lació,….). La opció que presenta més avantatge és la de una instal·lació fotovoltaica de petites dimensions en una empresa petita que també serà de més del 50% del pressupost elegible.
  1. Si esteu interessats/des en realitzar una instal·lació d’energia fotovoltaica:
– Es recomana contactar amb una empresa instal·ladora i demanar un pressupost que inclogui la instal·lació clau en mà (Mòduls, estructura, inversors, monitorització, cablejat, canalitzacions i proteccions elèctriques, mà d’obra i enginyeria i legalització. També la documentació demanada per sol·licitar l’ajut a l’ICAEN).
Sol·licitar un pressupost a l’empresa instal·ladora sol ser gratuït. A continuació 4 empreses de la província de Lleida que ofereixen instal·lacions de fotovoltaica.
  1. Informació per a persones sòcies de la cooperativa Som Energia 
El grup local de Lleida ha obert una segona compra col·lectiva d’instal·lacions fotovoltaiques per a socis de la cooperativa. Aquí trobareu la notícia. L’àmbit d’actuació son les 6 comarques de Ponent. Les instal·lacions ja són un 20% més econòmiques que un pressupost individual. A més, les persones interessades podran gaudir dels descomptes addicionals que hem mencionat més amunt. Per dubtes concrets, podeu contactar al grup local de Lleida: lleida@somenergia.coop

 

Entrades Recents

Deixa un Comentari

Contacte

Si vols contactar de manera ràpida amb l'Ajuntament, omple aquest formulari amb la teva consulta.

No poden llegir? Canvia el text. captcha txt

Començar a escriure i premeu Enter per cercar